dima
  • „I love travelling“ (2019)

    Masový turismus je jednou z daní za zvyšující se globální blahobyt. Lidé, kteří by ještě před padesáti lety neměli možnost cestovat mimo svou zemi či dokonce kontinent, dnes díky dostupné letecké dopravě vyrážejí do vzdálených destinací. Cílové lokality jsou pak často tímto jevem velmi negativně zasaženy. Kromě zisku úzké skupiny místních podnikatelů přináší tento fenomén vyprazdňování center měst. Z těch se stávají kulisy, vše je podřízeno turistickému průmyslu a jeho potřebám, život a místní lidé se vytratili.